Monthly Archives: January 2012

Aung San Suu Kyi greeting supporters from Bago State, source: Wikipedia

Su Ťij do parlamentu? Ano! – Su Ťij do vlády? Ne!

Barma. Kdysi jedna z nejuzavřenějších zemí světa, dnes země, kde vládnou vojáci v oblecích a realizují částečné a hlavně pozitivní reformy. Jak jsem již uvedl, jsou to reformy částečné, řekněme kosmetické, přesto vidíme, že nastal posun k lepšímu.

Ikona barmské demokratické opozice, Aun Schan Su Ťij, již není držena v domácím vězení a její strana, Národní Liga za Demokracii (dále jen NLD), nyní funguje jako relevantní politická síla v zemi. Političtí vězni jsou amnestováni a propouštěni, Hillary Clintonová a William Hague navštěvují Barmu a rokují s politickými elitami. Ano, z jihovýchodní Asie vane přece jen trošku lepší vzduch. Bude však onen čerstvý, demokratický vzduch trvanlivější nebo se po nějaké době zkazí a za pár let (nebo pár měsíců) budeme opět psát pochmurné články o věznicích v Barmě a o tisících politických vězňů?

Na jaře roku 2012 se budou v Barmě konat doplňující volby do obou komor barmského parlamentu. K mání je 48 křesel, což není číslo, kterým by mohli potenciální vítězové z řad demokratického tábora cokoliv měnit nebo ovlivňovat chod země. Nezapomínejme, že v obou komorách parlamentu armáda disponuje čtvrtinou křesel, dle nové Ústavy. Po zmanipulovaných volbách v roce 2010 parlament většinou obsadili lidé, kteří jsou nějakým způsobem spjati s juntou a armádou obecně. Přesto, že je možnost ovlivnit barmský politický systém tak malá, NLD v čele se Su Ťij se rozhodla v doplňujících volbách kandidovat. Gratuluji. Tleskám. Ano, moc toho nezmůžou, i kdyby vyhráli na 100%, ale je mnohem důležitější, že se vůbec budou moci podílet, byť zřejmě okrajově, na fungování země.

Zde však vidím jeden problém. Pokud se ukáže, že i doplňující volby budou zmanipulovány a že porážka Su Ťij je předem nachystána, aby destabilizovala a demoralizovala opoziční hnutí v zemi, nevidím velký smysl v tom, aby kandidáti NLD vyvíjeli nadměrné úsilí o zisk křesel v parlamentu. Je dost dobře možné, že divadelní představení „Doplňující volby 2012: zabijeme dvě mouchy jednou ranou“ bude ještě méně zábavné než divadlo z roku 2010 s názvem „Všechno možné, jen ne svobodné a demokratické volby“. Musíme si uvědomit, že v případě „prohry“ paní Su Ťij může barmská vláda argumentovat vůlí lidu a zároveň říci: „Podívejte se, my tu možnost dali, holt to nevyšlo, tak zrušte pěkně ty sankce.“

Hned poté, co kandidaturu oznámila i samotná Su Ťij, se začaly v médiích tvořit různé spekulace, navíc živené zaručenými zdroji směřujícími k současné barmské garnituře, že by mohla vůdkyně opozice získat místo ve vládě. Tomu už velmi netleskám a upřímně řečeno doufám, že v případě úspěchu paní Su Ťij k jejímu vládnímu angažmá nedojde. Jistě se ptáte proč?

Ve chvíli, kdy současná barmská garnitura uskutečňuje částečné reformy, kterými určitě nesleduje blaho země, nýbrž ekonomické cíle (zrušení sankcí) a politické cíle (předsednictví ASEAN 2014), může být angažmá paní Su Ťij ve vládě nebezpečným a nestabilizujícím prvkem. Svou aurou statečné bojovnice bude vládu legitimizovat a na druhou stranu jako jedna členka vícečlenného orgánu bude konfrontována se situacemi, kdy bude nutné učinit kompromis. Navíc nebude moci zaručit konec bídy a utrpení pro své občany a v případě vládního násilí vůči odpůrcům může být paní Su Ťij obviňována z politických obchodů. Její účast ve vládě skýtá více rizik než pozitiv.

Klady jejího angažmá ve vládě vidím především v tom, že by po mnoha letech byla barmská vlády konečně schopna dialogu s kritiky, ale nakolik by dialog prospěl k lepšímu řešení každodenních problémů Barmánců, Karenů, Kačjinů nebo Monů, to už prorokovat neumíme a nemůžeme. Je docela reálné, že by se situace vylepšovala, ale záruky o trvalejší charakter těchto změn zatím nikdo z barmské vlády neposkytl. Proč?

Buďme obezřetní a nenechme se unést optimismem. Již mnohokrát se barmští vládcové ukázali jako nevyzpytatelní a jejich kroky musíme vnímat v kontextu doby. Pro paní Su Ťij nastává chvíle, kdy bude po tolika letech ignorace nucena se rozhodnout, zdali půjde do vlády i s vědomím, že se tím zdiskredituje.

Photo: Htoo Tay Zar at Wikipedia

Related Posts:

Upozornění

Drazí příznivci,

Naše sbírka na pomoc obětem hladomoru v Barmě skončí 31. ledna 2012. Po tomto datu se výlučně zaměříme na distribuci finančních prostředků, které do té doby získáme.

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Vaše příspěvky během minulých let. Za několik málo týdnů si budete moci ověřit, jak byly Vámi poskytnuté finanční prostředky využity.

Tým Barmského Centra Praha

Related Posts:

  • No Related Posts

Hladomor v Barmě – další krok

Zejména díky Vaší cenné pomoci se obyvatelům barmského státu Čjin podařilo přemoci hladomor. Do dnešního dne jsme barmským humanitárním organizacím operujícím na Indicko-barmské hranici v této věci předali 322 000 Kč. Čeká nás ale ještě dlouhá cesta, než se lidé v Čjinském státě znovu zvládnou postavit na vlastní nohy. Hlavní překážkou je utlačování čjinského etnika barmskou armádou a nevalné povědomí barmské společnosti o možné roli silné, nezávislé a kompetentní občanské společnosti, která by zastupovala zájmy lidu.

Právě držíte v ruce pytel rýže. Nevěříte?Obecné moudro v oblasti rozvojové pomoci praví, že hladovému více pomůžeme naučíme-li jej ryby chytat, než když mu je dovezeme. Dovoz jej jen učiní dlouhodobě závislým na naší pomoci. Barmské centrum Praha se v tomto duchu snaží posilovat roli místních skupin a podporovat jejich konkrétní aktivity. Na oplátku chceme vidět zodpovědnou a efektivní práci a viditelný rozvoj jejich aktivit a schopností. V uprchlících žijících v Indii nebo České republice nevidíme břemeno ale příležitost, investici do barmské přítomnosti i budoucnosti. Věříme jak ve smysl současných přes-hraničních aktivit, tak v možný návrat vzdělaných a aktivních občanů Barmy a v jejich přínos během jejího přechodu k demokracii

Zatímco do konce roku 2011 pokračujeme ve sbírce určené obětem hladomoru, naše strategie pro rok 2012 směřuje k další fázi pomoci.

Využijte prosím této poslední příležitosti finančně podpořit nákup rýže a dalších potravin pro postižené vesničany – více informací najdete na www.dmsbambus.cz. Počínaje rokem 2012 (aktualizace: předpokládáme v průběhu lednu) zaměříme naše úsilí na posilování samostatně působících barmských skupin, které by vedlo k přímé, efektivnější a udržitelnější pomoci jejich spoluobčanům, venkovanům.

Nicméně pokud byste chtěli podpořit barmskou občanskou společnost nyní, můžete tak učinit zde: www.mikrogranty.cz.

Related Posts: