Upozornění

Drazí příznivci,

Naše sbírka na pomoc obětem hladomoru v Barmě skončí 31. ledna 2012. Po tomto datu se výlučně zaměříme na distribuci finančních prostředků, které do té doby získáme.

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Vaše příspěvky během minulých let. Za několik málo týdnů si budete moci ověřit, jak byly Vámi poskytnuté finanční prostředky využity.

Tým Barmského Centra Praha

Related Posts:

  • No Related Posts
This entry was posted in hlavní on by .

About BCP

Barmské centrum Praha je nezisková a nevládní organizace se sídlem v České republice. Náším cílem je obnovit mír, právo, demokracii a lidská práva v Barmě a rovněž podporujeme barmské uprchlíky.