Tag Archives: ukončení

Hladomor v Barmě – další krok

Zejména díky Vaší cenné pomoci se obyvatelům barmského státu Čjin podařilo přemoci hladomor. Do dnešního dne jsme barmským humanitárním organizacím operujícím na Indicko-barmské hranici v této věci předali 322 000 Kč. Čeká nás ale ještě dlouhá cesta, než se lidé v Čjinském státě znovu zvládnou postavit na vlastní nohy. Hlavní překážkou je utlačování čjinského etnika barmskou armádou a nevalné povědomí barmské společnosti o možné roli silné, nezávislé a kompetentní občanské společnosti, která by zastupovala zájmy lidu.

Právě držíte v ruce pytel rýže. Nevěříte?Obecné moudro v oblasti rozvojové pomoci praví, že hladovému více pomůžeme naučíme-li jej ryby chytat, než když mu je dovezeme. Dovoz jej jen učiní dlouhodobě závislým na naší pomoci. Barmské centrum Praha se v tomto duchu snaží posilovat roli místních skupin a podporovat jejich konkrétní aktivity. Na oplátku chceme vidět zodpovědnou a efektivní práci a viditelný rozvoj jejich aktivit a schopností. V uprchlících žijících v Indii nebo České republice nevidíme břemeno ale příležitost, investici do barmské přítomnosti i budoucnosti. Věříme jak ve smysl současných přes-hraničních aktivit, tak v možný návrat vzdělaných a aktivních občanů Barmy a v jejich přínos během jejího přechodu k demokracii

Zatímco do konce roku 2011 pokračujeme ve sbírce určené obětem hladomoru, naše strategie pro rok 2012 směřuje k další fázi pomoci.

Využijte prosím této poslední příležitosti finančně podpořit nákup rýže a dalších potravin pro postižené vesničany – více informací najdete na www.dmsbambus.cz. Počínaje rokem 2012 (aktualizace: předpokládáme v průběhu lednu) zaměříme naše úsilí na posilování samostatně působících barmských skupin, které by vedlo k přímé, efektivnější a udržitelnější pomoci jejich spoluobčanům, venkovanům.

Nicméně pokud byste chtěli podpořit barmskou občanskou společnost nyní, můžete tak učinit zde: www.mikrogranty.cz.

Related Posts: