Monthly Archives: May 2011

Report on the food distribution in February and March 2011

Report on the food distribution in February and March 2011

On 23 September 2010, the Burma Center Prague transfered donations of 100,078.00 Czech crowns to Indian Rupees and handed the money over to the Chin Human Rights Organization (CHRO). CHRO decided to facilitate the distribution this time in a more remote area, in the Kanpetlet township, Chin State. In this area, there are still many rats devastating the fields, but in 2011 there is nothing left to destroy. Presently, there are no seeds are available for planting new crops. Therefore, the people are desperate and don’t have much hope for better times.

Similar problems are affecting the health situation. Many people are suffering from malaria and other climate-related diseases. Sick people cannot go to the hospital, nor can they afford the medicine to cure their illness when they don’t even have enough to eat. And, since securing food remains the main priority, the villagers have no means to pay tuition fees for their children.

Continue reading “Report on the food distribution in February and March 2011” »

Please activate the buttons for sharing. This additional step is for your privacy.

Related Posts:

Zpráva o distribuci potravin v únoru a březnu 2011

23. září 2010 proměnilo Barmské centrum Praha dar v částce CZK 100.078,00 na Indické rupie a předalo peníze Chin Human Rights Organization, Organizaci Čjinských lidských práv /CHRO/.

CHRO rozhodla provést distribuci potravin tentokrát ve vzdálenější oblasti v Kanpetlet, Čjinský stát.¨V této oblasti stále spousty krys devastují pole, ale v roce 2011 už prakticky není nic, co by mohly znicit. V současné době nejsou již k dispozici žádná semena pro novou úrodu. Lidé jsou zoufalí and nemají již žádnou naději na lepší časy.

Podobné problémy se vyskytují ve zdravotní situaci. Mnoho lidí trpí malárií a dalšími nemocemi, typickými pro tuto klimatickou oblast. Nemocní lidé nemohou jít do nemocnice a koupit si léky, které by léčily jejich nemoci, neboť nemají dost ani na jídlo. A jelikož zajištění potravy zůstává hlavní prioritou, nemají vesničané ani prostředky na zaplacení školného pro své děti.

Continue reading “Zpráva o distribuci potravin v únoru a březnu 2011” »

Please activate the buttons for sharing. This additional step is for your privacy.

Related Posts: